Vállalati információs rendszerek

InfoGrid Natural Factory

A rendszer lehetőségei egy feldolgozó üzem termelési és beszerzési folyamatainak menedzselését fedik le.

Alapanyag felvásárlás

A termelőktől és szövetkezetektől beszerzett alapanyagot felvásárlók szerzik be. A rendszerben regisztrált felvásárlók saját felvásárlási jegy tömbbel rendelkeznek és a beszerzéseiket ezen tömbökben rögzítik. A személyenkénti bizonylat-szeparáció teszi lehetővé a jutalékszámítás és kiutalás lehetőségét.

A felvásárlási jegy kezelése szigorú számadású bizonylatként történik a rendszerben. Mivel a felvásárolt termékek minőségét szigorúan ellenőrzik, felvásárláskor a termelőnél mintavételezés történik termékfajtánként. A felvásárolt termékeket jellemzően hordókban tárolják, illetve szállítják. A felvásárlási jegy úgy lett kialakítva, hogy az adott termelőtől, adott dátummal felvásárolt alapanyag csak a termékminták felrögzítése és a felvásárlási jegyen szereplő termékfajtákhoz rendelve kerülhet be a rendszerbe. A felvásárlási jegyen szereplő egy-egy tétel egy-egy termelői hordót jelöl. Ennek előnye,

hogy az egyes tételekhez (hordókhoz) a felvásárlási jegy elkészülte után, a szállítólevél készítésekor vonalkódot tudunk rendelni, ezzel minden egyes hordó egyedi azonosítóval rendelkezik és a termelési folyamat minden pontján megmondható milyen állapotban és mely csomagolt termékben található.

A termékek beérkezését és készletre emelését egy mobil alkalmazás segíti. Az applikáció segítségével összegyűjthetők a vonalkóddal ellátott, felcímkézett hordók, így a beérkező alapanyag rögtön megjelenik a rendszerben, másrészt a felvásárlási jeggyel összevetve a beolvasott listát, könnyen ellenőrizhetővé válik az érkeztetett mennyiség.

Egyéb csomagolóanyagok beszerzése

A rendszerben kialakításra került egy terméktörzs és partnertörzs. A terméktörzsnek lényeges része a csomagoláshoz szükséges segédanyagok (üvegek, tégelyek, kupakok, tálcák, címkék) nyilvántartása és készletezése. Az egyes termékekhez hozzárendelhetőek a beszállítóik, valamint a helyettesítő termékei, ezalatt értjük, hogy ha gyártás során kiderül, hogy egy adott üvegfajtából nincs elegendő raktáron, akkor milyen más üveggel lehet helyettesíteni azt, ahhoz hogy a gyártási folyamat ne akadjon meg. A kialakított beszerzési felület célja egy olyan nyilvántartás vezetése, amiből látható mikor, kitől milyen terméket rendeltek meg, milyen határidővel. A felület a felvásárlási jegyhez hasonlóan tömbökbe rendezi a bizonylatokat, az összeállított bizonylatokról, tételeikkel együtt PDF formátumú dokumentum generálható, amely email csatolmányként a szállító felé továbbítható, mint megrendelés.

Beérkező megrendelések

A rendszer megrendelés-felülete ad lehetőséget a gyártandó termékek megrendelésének rögzítésére. Szintén bizonylattömbökbe rendezett vevői megrendeléseket tárol a szoftver. A vevői megrendelések kielégítéséhez összetett termékeket lehet definiálni. Az összetett termék tartalmazza az egy adott termékhez szükséges alapanyag mennyiséget, és csomagolóanyag összetevőket (üvegfajta, mérete, kupak, címke, stb.). Ezzel egyedi termékek hozhatók létre a rendszerben. A termelés és beszerzés ütemezésnél lényeges és nélkülözhetetlen ezen összeépülések figyelembevétele.

Termelés

A termelési folyamat kezelése során a csomagolás tervezése, munkafolyamatok nyomonkövetése történik. A termelés megkezdése előtt a várakozó megrendeléseket anyagszükséglet számítás keretében felmérhetjük a rendszer segítségével, majd a hiányzó csomagoló anyagokat a termelés előkészítés felületről indítva megrendelhetjük a beszállítóktól. A felület lehetőséget ad tetszőleges várakozó megrendelések összeválogatására, így ha a termékek összeépüléseiben található átfedés, a hiányzó összetevők egyben megrendelhetőek. Ezen kalkulációs felületen a szabad-, foglalt-, érkező-, hiányzó készlet mennyiségek segítik döntést. A gyártásban levő készterméket műszakonként lehet készletre venni.